Menu principale:

FABRIZIA WEB


Vai ai contenuti

Metafore, Proverbi, Detti antichi (F. Bava)

Pagina letteraria

METAFORE PROVERVI DETTI ANTICHI


A cani viecchiu la gurpi sputa ‘nfaccia.

A cani viecchiu non nci diri cucci.

A casi viecchi no’ mancanu surici.

A cavaddhu jistimatu ‘nci lucia lu pilu.

A chissu ‘nci feta lu nasu.

A chistu vuojju ed a chidhu non vuojju,
Passa lu tiempu mio ed a nudhu pijju.

A fijji ed a niputi,
Li cuosi chi fai sugnu pirduti.

A fijji fimmini e gutti di vinu
Danci subitu caminu.

A maju cullu vientu
Lu villanu esta cuntientu.

A maju lu fjuri
E ntra lu cuori l’amuri.

A Maju no mutari saju,
A Giugnu mutati ntundu,
A Giugniettu muta li panni di lu liettu.

A maju rajjanu li ciucci.

A mari ed a fuocu dassa sempi luocu.

A marzu non ti scordari li pajura allu jazzu.

A marzu ogni strofa è jazzu.

A marzu tajja e pota
Si non vue la gutti vota.

A nu parmu di lu culu mio futta cu vola.

A parola di fessu non c’è risposta.

A santi nò votari
Ed a zzitiedji nò prumintiri.

A santu chi no’ suda
No’ ti ‘ndinocchiari.

A tiempu e luogu si duna la risposta.

A tuttu ‘nc’è rimediu tranni c’alla morti.

A viecchiu cani con ci diri cucci.

A vinu buonu non c’è bisuognu di la frasca.

A vucca chiusa non trasa musca.

Acieddhi e fungi pijjali quandu li jungi.

Acqua di marzu, vientu di mari,
Donna chi fischia non ti fidari.

Acqua e suli fa lavuri
Acqua e vientu fa frumientu.

Acqua e vientu, annata di parmientu.

Acqua chi curri a mienzu dui vacanti
Non si chiamatu cchiù fiumi valenti.

Acquazzina nò ‘ndinchia puzzu.

Addio e non pieju.

Aguannu ch’esta annata di banditi
Fimmini e schietti cattaru malati.

Agustu nuddu juornu giustu.

Ahi, ahi, ahi! tri vuoti dicu
Cù cada ‘mpuvertà perda l’amicu.

Aiu vidutu a Giugnu nivicari
E ‘ntra llu mari cujjiri l’alivi.

Ajutati ca’ t’ajutu.
All’uortu curtajja, allu mundu furtuna.

Alla casa di cui non ava fijj
Non jiri né pi sordi né cunsijji.

Alla squajjata di la nivi
Cumparanu li pirtusa.

Alla vecchiaia la cuoppula russa.

Alla vecchiaia ogni fatica è pisu.

Alli causi ‘nci vonnu gambi lieggi.

Alli tri jelati o timpesta o nevicati.

Allu bisuognu si canuscia l’amicu.

Allu pijjari pijja sempi,
Allu cacciari statti sempi attenti.

Allu Previti nci fa siti
Ed allu jacunu s’addumanda.

Ama a cu’ t’ama
E rispunda a cu’ ti chiama.

Ama l’amicu culli difietti sue.

Amari cu’ non t’ama è tiempu persu.

Amaru cu ‘nci stà dietru all’amuri
Na vota nascia e cientu vuoti mora.

Amaru cu cerca saluti e giustizia.

Amaru cu’ non ava nenti
E chiù amaru cu’ non’ava annudhu.

Amaru cui d’amici aspetta aiutu.

Amicu cu tutti, fedeli cu nudhu.

Amicu di vintura
Assai brighi e puocu dura.

Amicu e buonu tiempu
Si cangia cullu vientu.

Ammazza a cui vida
E spara a cui non vida.

Amuri di mamma nò t’inganna.

Amuri e tussi non si ponnu ammucciari.

Annata di nivi, annata d’alivi.

Annu fungaru, annu beccacciaru.

Annu nivusu, annu fruttusu.

Annu nuovu, vita nova.

Appriessu Dio pruvida!

Aprili: ogni guccia nu varili.

Aria chiara non si spagna di li truoni.

Aria pecurina
Si no chiova la sira chiova la matina.

Arrivederci amuri ca partiti
specchiu di l’uocchi miei v’alluntanati,
vurria mu sacciu su cuori chi pensa
pensa ‘stu cori mio ch’esta ‘mbilanza.
Ciangianu l’uocchi miei cuomu dui viti
ciangianu ca dimani vindi jati,
non piensu la partenza chi faciti
ma piensu la malaria chi pijjati-

Arti cu l’arti, li piecuri allu lupu.

Arvuru pecca e ramu riciva.

Arvuru sì, alla pronta pari.

Assai fumu e nent’arrustu.

Ava tant’anni chi fazzu l’amuri
mò vinna l’ura di lu maritari,
mu mi li duni si quattru turnisi
ca l’ura vinna e mindi vuojju andari.

Avojja mu lu fai lu candilaru,
Si sì ‘mparatu mu muori allu scuru.

Baccu, tabaccu e veneri
Riducianu l’uomu ‘nceneri.

Belli o brutti
La mujjieri d’atru piacia a tutti.

Batta lu fierru quand’ è caddu.

Caggia aperta aciedhu muortu.

Calati juncu ca passa la chijna.

Campa sperandu no’ cacandu.

Campana fusti fatta di metallu
O ficu pizzicatu d’ognu uccellu
Si l’appura l’Arrè di Portugallu
Maladonna ti fa di lu bordellu.

Carta canta ‘ncannuolu.

Casa e vigna fa spusari puru la signa.

Casa stritta e fimmina destra.

Chiù scuru di la menzannotti
Non po' viniri.

Cchiù unu sa e cchiù vala.

Chi cu potenti lutta. o mora o va di sutta.

Chiacchiari e tabacchieri di lignu
Alla fera si vindanu.

Chiacchieri e pignatieddhj Alla fera si vindanu.

Chidhu chi non sà
E' cuomu chidhu chi no’ ‘mbida.

Chidhu chi non si fa l’affari sue
Culla lanterna va cercandu guai.

Chista è la vita di lu latitanti,
Sira e matina la fiumara a munti.

Ci vonnu fatti e no paruali.

Cibbu vietatu genera appetitu.

Cori all’amicu, allu nimicu feli.

Cosa fatta tiempu aspetta.

Criscianu li sambuca m’ ammuccianu la sipala.

Cu ava carni e cerca pisci
Lu Signuri si lu ‘ncrisci.

Cu ava fuocu allu cuori mangia nivi,
Cu’ tena gelusia russica favi.

Cu ciangia futta a ‘ccu rida.

Cù fa beni pi paura
Nenti vala e puocu dura.

Cu gadhi e senza gadhi Dio fa juornu.

Cu intru ti trasa, fora ti caccia.

Cu l’acqua macinannu li mulina,
E cu llu vinu lu malatu sana.

Cu l’arti di latri tutti sù mastri.

Cu’ mangia fa mudhichi.

Cu nesci tundu no mora quatratu.

Cù parra d’arriedu
E' tinutu allu culu.

Cu patri e cu patruni
Sempi tuortu e mai ragiuni.

Cu poveri e pizzenti
Ti danniji e no’ fai nenti.

Cu puocu ava caru tena.

Cu senta e dici s’accatta nimici,
Cu senta e taci s’accatta la paci.

Cu ti vò mali ti fa ridiri,
Cu ti vò beni ti fa ciangiri.

Cu tutti jivi a ligna e cu vui mai
Vulia mu vegnu na vota cu vui,
io vi facia li ligna e li ligari
dha dintru pimmu ‘mpasciu puru a vui.

Cu vacia forti vacia alla morti,
Cu vacia chianu va sanu e luntanu.

Cu’ vena appriessu cunta li pedati

Cu vola ànda, cu nò cumanda.

Cù vola mali ad atru
Nci cada supa diddu.

Cu’ ‘ncielu sputa sfaccia ‘nci torna.

Cu’ ‘sbienturatu nascia pieju mora.

Cu’ a Natali non ammazza lu puorcu,
Va tuttu l’annu cullu mussu stuortu.

Cu’ ava cchiù santi vacia ‘mparadisu.

Cu’ ava la ‘rroba intra,
No caccia li difietti fora.

Cu’ ava la rocca fila,
Cu’ no nava maritu suspira.

Cu’ ava mujjeri beddha sempi canta,
Cu’ ava dinari puocu sempi cunta.

Cu’ cchiù ha cchiù vola.

Cu’ cchiù sapa chiù ndi dicia.

Cu’ ciucci cumanda e fimmini crida,
Lustru di paradisu no ‘ndi vida.

Cu’ conza, guasta.

Cu’ corna fa curnutu mora.

Cu’ cumanda fa leggi.

Cu’ di curtiedhu fera, di curtiedhu pera!

Cu’ di patri e cu’ di fijju
Simu tutti ‘ntra nu cirnijju.

Cu’ dissa dassa ca’ pue
No ficia nenti mai.

Cu’ dorma non pijja pisci.

Cu’ guasta e conza non perda tiempu mai.

Cu’ happa fuocu campau,
Cu’ happa pani muriu.

Cu’ intru ti mienti fora ti caccia.

Cu’ mangia cu’ du’ ganghi s’affuca.

Cu’ mangia vavalaci e ‘mbiva acqua,
Sonati li campani ch’è già muortu.

Cu’ mbiva vinu campa cent’anni,
Cu’ mbiva birra no’ mora mai.

Cu’ miejju liga, miejju sciojja.

Cu’ mina ‘mprima mina pi ddui.

Cu’ nci lava la testa allu ciucciu,
Perda l’acqua e lu sapuni.

Cu’ no’ mangia ‘ncumpagnia
O è latru o è na spia.

Cu’ non ndi sà di ruggia leva lu saccu randi.

Cu’ non prova non crida.

Cu’ non ri raspa culli mai sue,
Non si ndi caccia mangiasuoni.

Cu’ non sa mu vinda
Mu chiuda la putigha.

Cu’ perda l’anuri perda assai,
Cu’ perda la fidi perda tuttu.

Cu’ pi dinari na brutta si pijja,
L’amuri si ‘ndi và e lu cuori squajja.

Cu’ rida di vennari ciangia di duminica.

Cu’ s’accuntenta goda.
Cu’ s’ammuccia para tutta.

Cu’ seda cunta li pedati di cui camina.

Cu’ si curca all’addijunu
No’ n’ha paci allu saccuni.

Cu’ si fà gabbu ‘ncappa.

Cu’ si l’acquista culli mani sue,
Mu si la ciangia cuomu miejju po’.

Cu’ si spusa è cuntientu pi nu juornu,
Cu’ ammazza lu puorcu chiù di n’annu.

Cu’ si vesta culla rrobba d’atri priestu si spojja.

Cu’ si marita na notti e nu juornu,
Cu’ ammazza lu maiali mangia n’annu.

Cu’ simina spini non po’ jiri scazu.

Cu’ simina vientu ricojja timpesta.

Cu’ simina virtù fama ricojja.

Cu’ sputa ‘ncielu, ‘nfacci ‘nci torna.

Cu’ stà alla speranza d’atri
Vena la sira e canta la diana.

Cu’ sta alla speranza d’atru,
Mora affrittu e scunsulatu.

Cu’ stà vicinu allu suli si caddija.

Cu’ sventuratu nascia tintu mora.

Cu’ truoppu vola, nenti stringia.

Cu’ vacia cullu zuoppu spara a zoppicari.

Cui ammazza cani e gatti,
Mali vannu li sue fatti.

Cui ava d’aviri vintura
Non c’è bisuognu mu si leva di bonura.

Cui bella vò pariri,
Pieni e guai ava a patiri.

Cui ciucci mina e fimmina crida,
Lustru di paradisu non ndi vida.

Cui cu galantuomo adhutta,
o prima o puoi nci vacia sutta.

Cui curriri pritenda alla pindina,
E' di giudiziu scumbinatu e nsanu.


Cui dassa la strata vecchia pi la nova,
Sapa chi dassa e non sapa chi trova.

Cui dassa la via mastra pi li viola,
Si pijja sempi chiduu chi non ‘mbola.

Cui davanti ti ciangia, d’arriedu ti futta.

Cui di mamma e cui di fijju
Simu tutti ‘ntra nu cirnijju.

Cui è brutta di faccia è brutta di cuori.

Cui è mattu e no’ matteggia
Perda la virtù.

Cui gatta nascia e surici nò pijja,
Non esta gattu e nò cunijja.

Cui lu liettu miejju si l’agiusta, miejju dorma.

Cui nascia poveru è na brutta cosa
Ma cchiù pieju lu è pi ccui diventa.

Cui nascia sfurtunatu
Si cada parriedu si ruppa lu nasu.

Cui nescia tundu no’ mora quatratu.

Cui no mangia ‘ncumpagnia o è latru o è na spia.
Cui pata pi d’amuri non senta duluri.

Cui non si gratta culli mani sue,
Non si ndi caccia mangiasuoni.

Cui pi llà rrobba na brutta si pijja
L’arrobba si ndi và e lu cuori squajja.

Cui si curca culli zzitieddi,
La matina si leva cacatu.

Cui si guardau si sarvau.

Cui si loda si ‘mbroda.

Cui si virgogna non si marita.


Cui stacia alla speranza di li strani
Vena la sira e canta la diana.

Cull’acqua macinannu li mulina,
E cullu vinu si meta lu ranu. (lu malatu sana).

Culli matti non si fannu patti.

Cullu tiempu e culla pajja
Si maturanu li niespula.

Culu ruttu e senza ciarasi.

Cuomu ti cada ti la pijji.

Cuscienza lesa fa l’uomu pagurusu.

D’ottobri la vigna si spojja
E l’arvuri perdanu la fojja.

Dammi furtuna e jettami a mari.

Danci l’arti a cui la sapa fari,
Raccumandaci li piecuri allu lupu.

Dassa la caddara e va’ alla ciarasara. (Per l’innesto)

Ddio mu ndi libera di l’uomu senza barva
E di la fimmina baffuta.

Ddio mu ndi libera di riccu mpoverutu
E di poveru arriccutu.

Di chiddu chi bidi lu miemzu hai lu cridi,
Di chiddu chi sienti non cridiri nenti.

Di cui no n’ava fijji
Non jiri pi pani né cunsijji.

Di Ddio e di li vicini
Non ti puoi ammucciari.

Di l’amici e di li parenti,
No n’accattarri e no vindiri nenti.

Di la Santa Nunziata (25 marzo)
Ogni aciedhu fa la crucijata (nido).

Di li muorti la nivi a li puorti.

Di li tue fuji chiù chi pue.

Di lu giuvini lu travajju,
Di li viecchi lu cunsijju.

Di Natali allu barcuni e di Pasqua allu tizzuni.

Di San Martinu ogni gutti è vinu.

Di tanta tila e di tanti linzola
Cu tanta cumpagnia restasti sula.

Di vennari e di marti,
Non si spusa e non si parti
E non si fa principiu all’arti.

Dimani Dio pruvida!

Dinari di la tua burza,
E fighji di la tua gurza.

Dio mu ‘ndi guarda di l’acqua e di lu vientu
E di li monaci fora Cummientu.

Dio mu ti guarda di lu riccu mpoverutu
E di lu poveru arriccutu.

Diu mu ndi scanza di buoni vicini e di vascia caduta,
Di maritu ‘mbriacuni e mujjieri gelusa.

Dui mistieri non puoi fari,
O hai mu tiessi o hai a filari.

Dui su li potenti: l’Arrè e lu pizzenti.

Duluri di ganghi, duluri di cuori.

Duna pani duvi stai,
non ‘ndi levari duvi vai.

Duopu la quarantina nu mali la matina.

Duvi non trasa lu suli, va lu Miedicu.

Duvi ti para ca lu grassu spanda,
A mala pena lu cavulu cunda.

Duvi vidi la porta larga trasa di fhjancu.

E’ miejju stari ‘ccittu ca parrari a vambera.

Errami vacchi e spatrunati jienchi.

Fa beni e scordati,
Fa mali e guardati.

Fa chiddhu chi t’à fattu
E non è peccatu.

Fa lu scemu pi non jiri alla guerra.

Fabbrichi e liti, provati ca viditi.

Facimu lu suonu sicundu l’abballu.

Falla cuomu la vue è sempe cucuzza.

Fandi quantu ‘ndi vuoi ca ccà t’aspiettu!

Fatti li cazzi tue e campi cent’anni.

Fidarsi di tutti è cosa bona
Fidarsi di nudhu è ancora miejju.

Fijji e malanni accurcianu l’anni.

Fijjola chi li vuoi tanti bellizzi
Ca ‘mparadisu no li puoi portari
Vattindi ‘mparadisu cu li santi
Ca tu cc’affora fai muriri agenti
E fai muriri ammia pover’ amanti
Chi notti e juornu t’haju pi la menti.

Fijjola la facisti la ‘nsalata
Mu ti mariti senza m’eri zzita,
Na tavula bandita ti consaru
China di pombi e di galanteria,
Levasti ad unu chi joca a li carti
Si joca l’anima e puru la vintura
Si si la joca lu dassi jocari
Ti cuonzi a na vanda e ciangi sula,
Atru si saziau cu lu mangiari
E io mi saziiai guardandu attia.

Fijjola la pensasti malamenti
nu viecchiu ti levasti pi d’amanti,
no lu vidivi ca no n’ava denti
all’uottu juorni ti catta d’avanti,
muorti furu l’amici e li parenti
morta fudisti tu pi mu t’avanti.

Fimmina chi camina e mova l’anca,
Si non è puocu ‘nci manca.

Fimmina chi taci a prima vuci
Vol diri ca lu cantu no ‘nci piaci.

Fimmina piccanti pijjala pi d’amanti,
fimmina cucinera pijjala pi mujjera.

Fimmini e serpenti sugnu dui cuosi fetenti.

Fimmini e vue di li pajisi tue.

Fin’a Natali nè friddu nè fami.

Fina chi lu grassu s’assuttijja,
Lu magru sin ndi và.

Fina chi lu mieducu studija
Lu malatu si ‘ndi và.

Fiumara gridandu passala cantandu.

Frati, misseri e canati,
Cattaru di lu cielu mingrijati.

Frevaru asciuttu, erva dappertuttu.

Frevaru curtu ed amaru!

Frija li pisci e guarda la gatta.

Furnuta e caci ‘nculu
Beatu cu’ ‘ndi tena.

Furtuna è fatta a rota,
Sempi gira e sempi vota.

Futtati cazzu mio futtati l’ossa,
Sbatta cuomu nu pisci ‘ntra la rizza,
Ca quando vai ‘ntra chidha scura fossa
Li paghi li peccati di la fissa.

Gabbu non ti fari e maravijja,
Ca lu gabbu arriva e la jistima cojja.

Gaddina chi non becca ha gia beccatu.

Gaddina vecchia fa lu bruodu buonu.

Giustizia ed onestà amaru cu’ ‘ndi cerca.

Guai e pena cu’ l’ava si li tena.

Gurpi vecchia scansa la tajjola.

Ha mu si scorcia la crapa
E no mmu si guasta l’utri.

Idhu si la sona e d’idhu si la canta.

In presenza di viecchi parra puocu.

In tiempu di timpesta
Tutti li strunzi natanu.

Invanu tenta lu statu di mutari
Cu’ non’ ava la furtuna a suo favuri.

Jennaru fa l’agniedhi e frevaru fa li piedhi.

Jennaru luongu e duru,
Criscia lu juornu e cala lu scuru.

Jennaru siccu massaru riccu.

Jivi alla ‘mpiernu distinatamenti
Dha mi trovava cu nu viecchiu amanti
Nci domandava di l’antichi tiempi,
Cosa facivi tu quand’ieri amanti?
Li pieni di lu ‘mpiernu no su nenti
Pi quantu pieni passanu l’amanti.
Pi mu li pierdi a morti non è nenti,
Dopu cincu juorni cessanu li pianti.
Quali sugnu li pieni e li turmienti?
Quando lu vidi e ti passa d’avanti.

Jocati lu culu ma miscita li carti.

Junta di palu ‘nfrasca.

Juocu di manu juocu di villanu.

L’ acqua di Giugnu
Caccia lu pani di lu furnu.

L’ arvuru chi sapa di servaggiu
Non porta mai frutti maturi,
Eppuru si li porta a maturari
Nci resta sempi chiddu bruttu adduri.

L’ uocchiu di lu patruni cuverna lu cavadhu.

L’aciedhu chi no’ vitta mai lu mari
Ogni muntagna ‘nci para marina.

L’acqua di Frevaru inchia lu granaru.

L’acqua di Giugnu
Caccia lu pani di lu furnu.

L’acqua di settembri ntuonica lu vinu.

L’acqua scascia sempi ntra lu zappatu.

L’aciedhi a murra moranu di fami.

L’amici nuovi su cari a vidiri,
E li viecchi non si ponnu abbandunari.

L’amici veri su cuomu li muschi janchi.

L’amicu: davanti t’alliscia,
Darriedu ti striscia.

L’amicu ti vola pi quantu tu hai
e ti saluta cientu vuoti e dui,
ma quando vida ca nenti non’ hai
tuttu s’arrassa quando vida a vui.

L’amura alla sipala e la passiuoni allu carvariu.

L’amuri chi non vena di lu cuori
È cuomu na minestra senza sali.

L’amuri di luntanu
E' cuomu l’acqa ‘ntra lu panaru.

L’amuri è cuomu lu citruolu
Duci ‘ncumincia e finiscia amaru.

L’amuri e la luna
Si non criscianu calanu.

L’amuri tutti dinnu ch’esta amaru
Tutti vonnu provari s’esta veru.

L’anima a Ddio e l’arrobba a cu’ spetta.

L’apparenza ‘nganna.

L’aria frisca di matina
Rallegra cchiù di lu vinu di cantina.

L’arrobba datru caccia la tua fora.

L’arrobba di l’avaru
Si la mangia lu spragaru.

L’arrobba è parenti allu sangu.

L’arrobba si dassa e no ‘nsi duna.

L’arvuru chi non fa fruttu
Tajjalu di lu pedi.

L’avaru caca siccu.

L’avaru no’ mangia pi no mu caca.

L’erva chi non vue ti criscia all’uortu.

L’erva di frevaru nganna lu pecuraru.
L’uocchiu di lu patruni
Guverna lu cavaddhu.

L’uomu di la parola
E lu vue di li corna.

L’uomu gelusu mora curnutu.

L’uomu propona e Dio dispona.

L’uomu sfurtunatu va sempi a pedi.

L’uomu tantu vala quantu sapa.

L’uomu valenti si pirdiu sempi ntra nenti.

L’urtimu mali
E' lu pieju di tutti.

L’utri tira cullu pedicinu.

La bona strata no’ fu mai longa.

La carni cotta non tarna a lu macellu.

La cuda è forti a scorciari.

La dieta ogni mali queta.

La donna chi no’ rispunda a prima vuci,
E' signu ca lu cantu non ci piaci.

La fami caccia lu lupu di la tana.

La fami è lu miejju cundimientu.

La fatiga di la festa
Non ti caza né ti vesta.

La fimmina ch’è bedha pi natura,
Cchiù senza taccu va cchiù bedha para.

La fimmina è cuomu lu gattu
Cchiù l’allisci e cchiù irgia la cuda.

La fimmina senza maritu E' cuomu lu pani senza lievitu.

La frievi continua
Ammazza lu malatu.

La gatta prescialora
Fa li gattuzzi uorvi.

La gelusia ‘mbilena lu cuori
E spanda feli ‘ntra lu duci amuri.

La genti cuomu su’ fannu li cuosi,
Li ligna cuomu su’ fannu li vrasci.

La giustizia è cuomu lu nasu
Duvi lu tiri và.

La grassja è menza malatia.

La gurpi si sarva culla mastravota.

La gurpi vecchia
Scanza la tajjola.

La gutti chjina e la mujieri ‘mbriaca.

La lavandara storta
No’ trova mai la petra giusta.

La lingua non’av’uossu,
E ruppa lu mastruossu.

La macchia no’ m’è d’uojju
Ca s’è ddi rina si scuotula.

La mala ‘nova’ la porta lu vientu.

La mala cumpagnia fa latru l’uomu.

La mamma di li stupidi è sempi ‘ncinta.

La miejju morti ch’è la subitania.

La miejju parola è chidha chi no’ nescia.

La minsogna duvi bisogna.

La mmerda cchiù la maniji
E cchiù puzza.

La mujjieri d’atru è sempi miejju.

La nejja vascia, malu timpu dassa.

La nivi di jennaru
Arricchiscia lu guttaru.

La nivi di marzu
Dura quantu li piecuri allu stazzu.

La nivi marzulina
Dura da’ sira alla matina.

La notti porta cunsijju.

La petra chi no pijja lippu,
Si la leva la fjumara.

La pignata ncumuni nò gujjiu mai!

La ragiuni è di lu fessa.

La rina di lu fuossu
E la scola di lu mastru.

La saluti senza dinari
E' na menza malatia.

La scajja e lu luppinu
Vannu ridiendu ntra lu mulinaru.

La sita è pi apparenza
La jinestra pi sustanza.

La socera pi la donna
Non’è bona mancu di zuccaru.

La speranza è lu pani di li disperati.

La supervia va a cavadhu e torpa a pedi.

La testa chi no pensa è na cucuzza.

La testa è di l’uomu,
La fatiga di lu ciucciu.

La testa mi gira cuomu nu ruodhu.

La timpesta cchiù forti vena,
Cchiù priestu passa.

La troja ch’è mparata allu mulinu
Scascia la porta di lu farinaru.

La truoppu cumpidenza,
Scascia la viertula.

La vecchiaia è na carogna
E cchiù carogna cu no ‘mbecchia.

La verità abbruscia.

La verità vena sempi a galla.

La vigna mu stà ferma,
ca lu palu vena e và.

La vita è n’affacciata alla finestra.

La vucca è na ricchizza.

Levanti e levantina
Uottu juorni o quindicina.

Li belli senza doti
Trovanu cchiù amanti ca mariti.

Li buoni juorni cu’ li pot’aviri
E li malanni cu’ li po’ portari.

Li ciucci si mingrijanu
E li varidji si sdoganu.

Li cuosi luonghi diventanu sierpi.

Li diebita si paganu li peccati si ciangianu.

Li fimmini belli e senza doti
Trovanu cchiù amanti ca mariti.

Li guai di la giuvintù
Si paganu alla vecchiaia.

Li guai di la pignata
Li sapa la cucchiara chi li vota.

Li niputi putali,
E si tornanu a jettari tornali a putari.

Li panni luordi si lavanu ‘nfamijja.

Li parenti su cuomu li stivali
Chiù sugnu stritti e chiù ti fannu mali.

Li paruoli su cuomu li ciarasi:
Una tira l’atra.

Li peccati di la giuvintù,
Si paganu alla vecchiaia.

Li pinsieri fannu ‘mbecchiari prima di lu tiempu.

Li soceri su cuomu li radici,
Cu’ puocu, cu’ assai su amari tutti.

Li sordi di l’avaru si li mangia lu spragaru.

Li truoni di marzu rivijjanu li scurzuni.

Li zitiedhi li guarda la Madonna.

Liettu, fuocu e chiazza
Fannu l’uomu di mala razza.

Lu buonu juornu alla matina para.

Lu cacatu ngiurija lu pisciatu.

Lu cani c’abbaja assai,
Muzzica puocu.

Lu cani di la chianca (di lu guccieri)
E' chinu di sangu e muortu di fami.

Lu cani muzzica sempi lu sciancatu.

Lu ciucciu ch’è mparatu alla picara
Perda sulu lu viziu quandu mora.

Lu ciucciu si magia la pajja
Ca si ricorda di quando era erva.

Lu culu ruttu e senza ciarasi.

Lu cunduttu è luongu e l’acqua no n’arriva.

Lu diavulu non ava piecuri
E vinda lana.

Lu dicchjù è cuomu lu nenti.

Lu fissa non escia di casa.

Lu fissa parra sempi lu primu.
Lu friddu di marzu trapana lu cuornu di lu vue.

Lu fuocu forti facili s’astuta.

Lu gabbu cojja, la jistima nò.

Lu gabbu cojja, la jistima squajja.

Lu gaddhu senza crista è nu cappuni,
L’uomu senza la barva e nu cujjuni.

Lu giustu l’ama Dio e lu mundu.

Lu liettu: cu’ miejju si l’acconza miejju dorma.

Lu lignu d’ilici
Custa pi dudici e caddija pi tridici.

Lu lignu stuortu l’addirizza lu luci.

Lu lupu cangia lu pilu e no lu viziu.

Lu mali chi ti segua si porta lu malatu.

Lu mali è peccatu,
Lu beni è pirdutu.

Lu malu cuvernatu lu caverna Dio

Lu mangiari e lu vìviri ti sana,
Lu truoppu fatigari ti cunsuma.

Lu maritu senz’affettu
È cuomu la casa senza tettu.


Lu mensognaru ha bisuognu di bona memoria.

Lu miedicu pietusu
Fa la piaga vierminusa.

Lu mastru è mastru, lu patruni è mastruni.

Lu mundu è fattu pi li giuvinotti
Mu moranu di mbunnu si vecchiazzi.

Lu pacciu fa li fiesti
E lu sbiertu si li goda.

Lu paru cerca paru
E lu latru cumpagnia.

Lu piaciri di lu ciucciu è la gramigna.

Lu pieju è semp’arriedu.

Lu piecurari ciangia quando ‘njela
Ma rida quando mina la cucchiara.

Lu povaru e lu malatu
Lu fheda lu parentatu.

Lu previti priedica buonu e ruzzula malu.

Lu primu amuri non si scorda mai.

Lu primu d’Aprili,
Duvi ti mandanu non jiri.

Lu puorcu è alla muntagna e l’acqua gujja.

Lu puorcu s’insonna sempi l’ajjanda.

Lu puorcu quandu è gurdu vota lu scifu.

Lu ranu chi no’ nsimini no nescia,
L’uomu no’ mpara mai si no patiscia.

Lu russu vena di lu mussu.

Lu San Giuanni ‘ntra lu piettu,
La mujjieri ‘nstra lu liettu.

Lu Signuri ‘nci manda lu pani
A cui non ava dienti.

Lu Signuri adocchia:
Crija li cristiani e pue l’accoppia.

Lu Signuri affriggia ma non abbanduna.

Lu stupidu non si canuscia quandu nascia,
Ma sulu quandu criscia.

Lu suli cala duvi nc’è pendenza,
L’amuri torna duvi nc’è speranza.

Lu Suli chi no scarfa,
E’ miejju no mu nescia.

Lu Tamarru: scarpa grossa e menti fina.

Lu tiempu si guastau non è com’era,
Na vota mina vientu e natra chiova.

Lu tritruolu va sempi ‘nculu all’uortulanu.

Lu trivulu comuni è mienzu guai.

Lu veru amuri ‘ntra lu cuori pijja
Miejju di la linazza e di la pajja.

Lu vientu di marzu
'Mprena l’arvuratura.

Lu vinu buonu
Non ava bisuognu di la frasca.

Lu vinu buonu finu alla fezza.

Lu vinu buonu rallegra l’uomu.

Lu vinu fa cantari.

Lu vinu non’è buonu
Si no rallegra l’uomu.

Machina e scupetta ti l’annetta la sacchetta.

Maju muodhu t’impoveriscia,
Maiu asciuttu t’arricchiscia.

Mali no’ fari e paura nò n’aviri.

Mangia a gustu tue e vesta a gustu d’atru.

Mangia carni di pinna e sia cornacchia,
Curcati cu na gnura e puru vecchia.

Marzu ogni strofa è jazzu.

Marzu chiuovi chiuovi,
Aprili no’ finiri,
a maju una nova,
li lavuri vannu a prova

Marzu uortulanu
Assai pajja e puocu ranu.

Matrimuoniu e viscuvatu
Di lu cielu è distinatu.

Mazzi e panelli fannu li fijji belli,
Panelli senza mazzi fannu li fijji pazzi.

Mbivi ‘mbivi mulinara
Iettatilla sa quartara,
Ca s’arragha lu mulinu
Lu ripijja la vicendara.

Mejju ricchi di sangu ca’ d’arrobba.

Menta farina ca ntosta…

Mi batta lu cuori comu n’ala di gaddhina.

Mi gira la testa cuomu n’animulu.

Mi ndi scuotulu li panni.

Miedici e guerra spuopulanu la terra.

Miejju curnutu ca fissa.

Miejju curtu ca’ malu cavatu.

Miejju curnutu ca malu sintutu.

Miejju la mamma tua pi mu ti ciangia,
Ca lu suli di marzu mu ti tingia.

Miejju oji l’uavu, ca dimani la gadhina.

Miejju rutti cà tutti.


Miejju scappari cu anuri
Ca restari cu virgogna.

Miejju sulu cà malu accumpagnatu.

Miejju vinu malidittu c’acqua santa.

Mina l’acqua e dassa macinari.

Mo chi non puozzu cchiù,
mi vuotu cu vui Gisù.

Mpara l’arti e mentala di parti.

Mu si li guarda cu’ l’ava di jumienti,
Ca vi cavadhi miei vannu all’erranti.

Mujjieri e fuocu stuzzicali ogni puocu.

Mujjieri e vue di li pajisi tue.
Muortu lu cani, morta la raggia.

Na botta allu circu e n’atra alla varda.


Na fimmina struita
E’ pieju di na minestra salata.

Na mani lava l’atra
E tutti ddui lavanu la faccia.

Na vota ch’era ‘ncujina stacia
E mo chi su martiedhu martedhiju.

Na vota si futta la vecchia
Ca pue si la fa la vera naticchia.

Ncasa non c’è mai paci
Quandu gadhina canta e gadhu taci.

Nci dissa lu surici alla nuci:
Dammi tiempu ca ti pierciu.

Nci vonnu fatti e no’ paruali.

Nci vo nu tantu e no’ nu quantu.

Nci vonnu zucchi di midji cantara,
ca lu fuocu di pajja puocu dura.

Nci’ vo arrustu e no’ fumu!

Ndi fici di li miei quand’era schietta
li mura li nchianava cuomu gattu.

Ndì sta diciendu
cchiù ca’ chioppa e nivicau.

Nejja vascia e priedica nova,
dassa lu tiempu chi trova.

No’ ficia pira quand’era pirara
e ti fa la grazia mo’ ch’è santu!

No si cangia la faccia pi li sordi.

No’ rivijjari lu cani chi dorma.

No’ ti mintiri ‘ncaminu
si la vucca non sa’ di vinu.

Non c’è artari senza cruci
e matrimuoniu senza vuci.

Non c’è bedha senza viziu
e brutta senza grazia.

Non c’è casa senza porta.

Non c’è ddui senza tri.

Non c’è festa né festinu
senza monacu o parrinu.

Non c’è Giovedì Santu
si la luna di marzu non è quinta.

Non c’è porta senza chiuovu
non c’è casa senza duolu.

Non c’è sabatu senza suli,
non c’è fimmina senz’ amuri.

Non c’è uojju pi li campani,
e vue mu cundi li variddhuni.

Non diri all’amicu quantu tu sai
ca carchi juarnu nimicu l’hai.


Non fari mali ch’è peccatu
no fari beni ch’è sprecatu.

Non jiri scazu si simini chiova.

Non ndi vola nè cotta nè cruda.

Non pijjari amicizia culli sbirri
ca ‘nci pierdi lu vinu e li sicarri.

Non pisciari cuntra vientu.

Non si fijja senza duluri.

Non tutti li cuosi si ponnu diri.

Non tuttu chidhu chi lucia è uoru.

Novembri jacciatu addio siminatu.

Ntiempu di stagioni ogni filicia è pajjaru.

Ntra la putiga di lu chianchieri
non mancanu mai l’ossa.

Ntra la terra chi simini nascia.

Nu filu di malerva
fa mangiari cientu cavaddhi.

Nuovu patruni nova leggi.

O prima o pue la verità va sempi a galla.

O ti mangi sta minestra
o ti jietti da’ finestra.

O zuccu o lupu o pedi di castagnara.

Ogni casa ha la sua cruci.

Ogni fuocu forti cinnari diventa.

Ogni gruppu allu piettinu vena.

Ogni lignu fa lu fumu sue.

Ogni spiritu leva nDomini.

Ognunu mu si guarda li jumienti,
ca li cacadhi mie vannu all’erranti.

Ognunu tira li vrasci alla via sua!

Ognunu porta la cruci sua.

Oji si perda e dimani si guadagna.

Ojjulanu sordi a manu.
pacienza nci vola alli burraschi
non si mangia meli senza muschi.

Paga caru e sia d’imparu.

Palumba mi chiamau la mia patruna,
mi dissa no’ mu vaju a vanda strana,
mi dissa pi mu giru ‘ntra sti mura
quando mi vola idha mu mi chiama.

Palumba muta non po’ esseri sirvuta.

Pani cu l’uocchi, casu senz’uocchi
e vinu mu ti caccia l’uocchi.

Pani e levatu dev’esseri distinatu.

Pani e mantu non grava tantu.

Pani pi d’oji e pitta pi dimani.

Pani prestatu, pizza rinduta.

Panza china canta e nò cammisa janca.

Pansa mia fatti saladda.

Parra di lu diavulu e spuntanu li corna.

Pasqua marzata o guerra o mal’annata.

Passa puntu e passa tuttu.

Passata la festa
mali li gambi e pieiu la testa.

Passata la Festa gabbatu lu Santu.

Passatu lu santu passata la festa.

Pata lu giustu pi lu peccaturi.

Paura guarda vigna e no sipala.

Peccati e diebita amaru cu ‘ndava.

Pi d’ogni cosa arriva la fini.

Pi li cazzuni non ci ‘nd’è riparu.

Pi lu pani e pi lu vinu si cangia lu vicinu.

Pi nu gustu no ‘nc’è priezzu.

Picca, maliditti e subitu.

Pijja lu mundu cuomu vena.

Pijjatìlu lu buonu quandu l’hai
ca lu malu no’ ti manca.

Pinnuli di cucina e sciruppu di cantina.

Pirdiu li vue e cerca di pedati.

Pisa cchiù la pinna ca la zappa.

Pizzichi e vasi non fannu pirtusa.

Prenizza e pizzentia
non si ponnu ammucciari.

Previti e frati di carità su’ privi
cantanu li muorti e futtanu li vivi.

Prima la Cammisa e pue la Rasa.

Prima lu lampu e duopu lu tuonu.

Pruvvidi lu privvidutu
ca lu poveru è ‘mparatu.
Pulizza davanti la tua casa
e tutta la città sarà pulita..

Puttana ti facisti putighara
non ti cridiri fijja di signura,
si fijja di na tristi panettera
carriji fraschi e ligna cuomu mula.

Qu’ava dinari a suo talientu,
guasta e conza ogni mumientu.

Qu’ava lu cuori caddu mangia nivi
cu tena gelusia russica favi.

Qu’è fijju di gattu surici pijja.

Qu’happa fuocu campau, qu’happa pani murìu.

Quando viditi niespula ciangiti,
ch’ è l’urtimu fruttu di l’estati.

Quamdu la trippa è china
ogni cosa feta.

Quand’ è vera nivi quajja sula.

Quando la cracca e quando la pipita
la gadhinena mia è sempi malata.

Quandu alla gatta nci lucianu l’uachji,
jamunindi patruni ch’è già notti.

Quandu cada lu vinu è signu d’allegria.

Quandu chiova a San Giuvanni,
nè nuci nè castagni.

Quandu chiova di frevaru
s’inchia lu granaru.

Quandu chiova e mina vientu,
non jiri a cacchia ca pierdi lu tiempu.

Quandu chiova lu juornu di Pasqua
si fa cchiù uva ca frasca.

Quandu chiova non sicca nenti.

Quandu Dio non vò lu santu è surdu.

Quando Dio non vò nudhu santu prega.

Quandu è vera nivi quajja sula.

Quandu fjura la bruvera
è arrivata primavera.

Quandu gridhi e quandu gradhi.

Quandu jennaru è bellu
a Frevaru mientirai lu mantellu.

Quandu l’aciedhi volanu vasci,
si no’ n’hai ‘mbrella allonga li passi.

Quandu l’acqua è frisca,
e’ miejju lu vinu.

Quandu l’estati canta lu cuccu,
la sira chiova e la matina è asciuttu.

Quandu la campana sona a festa
è signu ca la duminica s’accosta.

Quandu la cracca e quandu la pipita,
la gaddhineddha mia è sempi malata.

Quandu la fami avanza, sciojja la panza.

Quandu la furtuna vo’ mu t’aiuta
la strata la sapa.

Quandu la gatta no’ c’è,
lu surici abballa.

Quandu la sierpi vò ammazzata,
a’ mu nescia ammienzu la strata.

Quandu la sorti ti vo’ bena
puru alla casa a cercari ti vena.

Quandu la trippa è chjina, ogni cosa feta.

Quandu la vilanza penda
la giustizia è morta.

Quandu lampa scampa, quantu trona chiova.

Quandu lampa senza truonu
lu juornu duopu lu tiemp’ è buonu.

Quandu lu cani sbatta la cuda,
jamunindi patruni ch’è già ura.

Quandu lu cielu è piecurinu,
li pisci su ‘ncaminu.

Quandu lu ciucciu non vola mu ‘mbiva,
alla vojja ca frischi.

Quandu lu cuori vò, luocu ndi trova.

Quandu lu diavuli t’accarizza,
vola l’anima.

Quandu lu mari canta
non c’è pisci alla marina.

Quandu lu pierzicu fhiura e matura,
la notti cullu juornu si misura.

Quandu lu suli nsacca tra Giove,
sicuramente lu sabatu piove.

Quandu lu viernu non’è viernu,
l’ estati è ‘mpiernu.

Quandu menu ti l’aspietti,
ti la vidi a mienzu li pedi.

Quandu mina lu vientu irgia la pala.

Quandu rumba la ricchia destra ti vantanu,
la sinistra ti tajjanu.

Quandu si nascia furtunati,
chiova supa lu culu pur’ assettàti.

Quandu sona l’Avi Maria,
cui alla casa e cui pi via.

Quandu ti adhucia lu Suli
non ti curari di la Luna.

Quando ti cridi ca lu mari spanda
A mala pena lu cavulu cunda.

Quandu ti cridi di felici stari
tandu vena la morti e dicia muori.

Quandu vena la fijja tira la manijja,
quandu vena la nora cacciala fora.

Quandu vena lu Levanti inchia li chini e li vacanti,
quandu vena la levantina uottu juorni o quindicina.

Quandu vena lu misi di maju,
dassa la sicchia e v’allu guadu.

Quando viditi fimmini
fujiti comu furmini,
di fora tuttu cuori
e d’intra ‘mpamità.

Quandu viditi niespula ciangiti,
ch’è l’urtimu fruttu di l’estati.

Quantu vala l’ anuri di la frunti
non vala Palermu levando li Santi.
quant’ava chi no passu pi sti luoghi
li schietti diventaru maritati
e li fijjuoli ‘ndannu li niputi.

Quappa luci campau, quappa pani muriu.

Quattr’uocchi vidanu chiù di dui.

Quava la vucca amara
nò po' sputari duci.

Qundu ti misura n’atru,
non sì mai uomu.

Rajju di ciucciu no’ jiu mai allu cielu.

Saccu e bacchetta
Cui li facia no li jetta.

S’hai prescia assettati.

Sali e uojju o disgrazia o curduojju.

Saluti e giustizia amaru cu’ ‘ndi cerca.

Saluti salumbrara, (albero di sorbo)
saluti puru a vui spuja fatiga
vinni mu mi ripuosu na menz’ ura
stativi cu mmia finu a stasira.

Sapa cchiù nu mattu dumandari
ca cientu savi rispundiri.

Sapa cchiù nu pacciu ‘ncasa sua
ca cientu savi ‘ncasa d’atru.

Sata di palu ‘nfrasca.

Sciacqua Rosa e ‘mbiva Agnesa.

Sciroccu chiaru e tramuntana scura
mentiti a mmari senza paura.

Senza lievitu non si fa lu pani.

Serza sordi non si canta missa.

Si a novembri sienti lu truonu,
lu raccoltu chi bbena sarà buonu.

Si dicia lu peccatu e no lu peccaturi.

Si dissaru li missi a Palermiti,
non si‘ndi dinnu cchiù missi cantati.

Si fijju di la gadhina nira.
si furtuna vò, lu tiempu vena.

Si Giugnu è senza vientu,
l’annata va ‘nsarvamientu.

Si guarda lu cani pì rispiettu di lu patruni.

Si jetta avanti nommu penda arriudu

Si la Furtuna vò lu tiempu vena.

Si li lupi culli cani fannu paci,
tinti cervieddhi e sventurati crapi.

Si lu viernu no’ vernija,
l’estati no’ statija.

Si monacu ti fai lu ‘mpiernu attizzi
e si t’insuri lu ‘mpiernu t’abbrazzi.

Si non chiova d’aprili,
non s’inchia gutti né varili.

Si non tiessi e nò fili,
sta tila janca dundi t’arrivi.

Si parra di lu diavulu
e spuntanu li corna.

Si sai ca ‘ncunu vena mu t’aiuta,
prega mu si ruppa li gambi.

Si San Michieli si vagna li ali,
chiova finu a Natal1.

Si ti para virgogma ti mienti lu crivu.

Si vue fari juorni cuntienti
statti alla larga di li parente.

Si vue m’acquisti nimici,
prusta dinari e curreggi vizi.

Si vue minchi lu cedharu
puta e zappa ‘ntra Jennaru.

Si vue mu campi sanu e sanizzu,
duopu chi mangi ti curchi nu muorzu.

Si vue mu mbruojji lu vicinu,
curcati priestu e levati a matinu.

Si vue mu ti ‘mbriachi
mbriacati di vinu buonu.

Si vue vidiri l’amicu schiattari,
idhu mu purra e tu no rispundiri.

Sicundu lu suonu facimu l’abballu.

Sordi ‘mprestati, nimici accattati.

Speragna donna Fina quandu la gutti è chjina,
quandu scruscia lu timpagnu non c’è cchiù lu speragnu.

Speragna pitittu pi quando vena maju.

Su’ cchiù li vuci ca li nuci.

Suonni e scorreggi restanu ‘ntra lu liettu.

Supa a cavadhu magru
tutti li muschi posanu.

Supa li tri jelati o acqua o niverrati.

Supa lu muortu si canta lu misereri.

Supa na testa pazza
puocu dura la barritta.

Supa nu munti nu lumi abbistai
eranu si capidhi biondi tuoi,
io ‘ndi pijjai nu filu e mi ligai
idha mi dissa sciojjati si vuoi.
Io no mi sciojjerò né mo né mai
si no mi sciojji cu li mani tuoi.

Supa sta terra simu di passaggiu.

Sutta l’acqua la fami
sutta la nivi lu pani.

T’abbaca mu ‘ndi fai ricci e cannola,
ca lu santu ch’è di marmuru no’ suda.

Tantu curnutu cu nu cuornu,
tantu cu ‘ddui.

Tantu la quartara vacia all’acqua,
fina chi si ruppa.

Tantu mu dura donnama mpalazzu
quantu dura la nivi di Marzu,
tantu mu dura norama gentili
quantu dura la nivi d’Aprili.

Tarda malannu e pue vena.

Tavula e liettu non’ hannu rispiettu.

Tena lu carru alla pindina…

Tiempu và e tiempu vena
e nuddhu tiempu dura.

Ti ndi jisti alla marina
e no mi dicisti nenti
ma lu sappi di la genti
cu cui parrasti tu.
Io parru cu cui vuojju,
non puortu gelosia
tu scordati di mia
ca non ti vuojju cchiù.

Tira cchiù nu’ pilu di fimminna alla ‘nchianata,
ca cientu cavaddhi alla scinduta.

Tira la petra e ammuccia la manu.

Tiritinguli e tiritanguli ed ossa di miluni,
lu spassu di li fimmini
lu micciu e li cujjuni.

Tira, tira la corda si spezza.

Tra socera e nora
non curriu mai bona parola.

Trasa settembri , accurcianu li uri,
e l’aria si cumincia a rifriscari.

Trivulu, malanova e cuntintizza.

Trivulija lu cani…mora lu patruni.

Tu ti ricuordi donna malandrina
quando la panza tua fu pi littera
tu ‘nsci mintisti l’arma ed io la schina
l’asu di Bastuni mio ficia primiera.

Tutti li cani sbattanu la cuda,
tutti li minchiuni dinnu la luoru.

Tuttu lu friddu a lu malu vistutu.

Tuvajja e tuvajjuolu,
cuomu la mamma è lu fijjuolu.

Una ‘ndi pensa e cientu ‘ndi facia.

Uocchiu non vida e cuori non dola.

Uomu allegru Dio l’aiuta.

Uomu avvisatu è mienzu sarvatu.

Uomu di vinu cientu a carrinu.

Uomu gelusu mora curnutu.

Va culli miejju tue e fanci li spisi.

Vacia vidiendu quali furnieddu fuma.

Vala cchiù la pratica ca la grammatica.

Vala cchiù n’amicu ‘nchiazza
ca cientu dinari ntra la sacca.

Vala cchiù nu buonu nuomi
ca tutti li sordi di lu mundu.

Vestati pistuni , ca pari nu baruni.

Viecchiu è cu mora
e viernu quandu chiova.

Vientu di marzu, aduri di primavera.

Villanu: largu di culu e strittu di manu.

Vincia lu forti e lu fissa ha ragiuni.

Vinu amaru tenalu caru.

Virtu’ e furtuna
no’ stannu ‘ntra la stessa casa.

Vucca vasata non perda vintura.

Vurria mintiri nu’ palu pi porta
mu viju si si trasa ‘ngalleria
mu viju la mia bella o viva o morta
oppuramenti si scordau di mia.
Si si scordau di mia la piensu puocu
com’idha pensa puocu puru ammia.

Zappa di fimmina e aratru di vacca,
amara chidha terra chi ci ncappa.

Zuoccula, vruoccula e predicaturi
Fin'a la sira di lu Santu juovi.

Home Page | Ricordi storici | Cronaca/Attualità | Arte e Cultura | Pagina letteraria | Fisarmonica | Panorani e Sfondi | Mappa del sito


Sito creato dal Dr. Franco Bava | bavastudiomedico@tiscali.it

Torna ai contenuti | Torna al menu